White Lines

© 2010 Stefan Lundberg

Vad kan man gör med 50km vitt snöre? Detta album visar lite av resultatet från den första övningen för de nyanlända arkitektstudenterna. Totalt 150 studenter förändrade utseendet av grönområdena kring LTH under två dagar av lära känna övningar.